PijnProfessionals

Basis | Pijn voor Paramedici

2 Dagen

Het overgrote deel van de mensen die zich melden bij fysio-, ergo- of oefentherapeuten heeft last van pijn klachten vaak gepaard gaande met forse beperkingen van hun dagelijkse activiteiten. Ruim 20% van de bevolking ervaart nagenoeg dagelijks pijn. Chronische pijn is een persoonlijk en economisch drama en een uitdaging voor de gezondheidszorg.

Complexiteit van pijn en met name chronische pijn is zo groot dat per maand duizenden wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden. De inzichten, definiëring en behandeling van pijn is continue in ontwikkeling. Deze basiscursus geeft overzicht in recente inzichten en gaat globaal in op verschillende de behandelrationales en nieuwe behandelvormen.

In de cursus stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen acute en chronische pijn en tussen
pijn met en zonder een duidelijke somatische oorzaak.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Bio-psycho-sociaal model
 • Primaire en secundaire chronische pijn (ICD-11)
 • Nociceptieve pijn, neuropatische pijn en nociplastische pijn
 • Neurofysiologie van acute en chronische pijn
 • Pijneducatie en catastroferende cognities
 • Behandeling bij verschillende pijnsyndromen
 • Rol van fysieke activiteit
 • Rol van CGT en ACT mbt pijn
 • Graded Activity en Fear Avoidance
 • Pijn anamnese
 • Casus conceptualisatie
 • Samenwerken met andere disciplines

Programma

Dag 1 - Zaterdag 18 juni 2022

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Intro en overzicht cursus
Bio-psycho-sociaal kader
Videofragment Pijn in Context plus bespreking
Koffie en thee
Inleiding Neurofysiologie van acute en chronische pijn
Lunch
Verdelen van activiteiten en tijdcontingentie
Koffie/thee
Intro verschillende pijnsyndromen
Afsluiting en opdracht

Dag 2 - Zaterdag 25 juni 2022

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Pijneducatie DIMS en SIMS
Rollenspel: 24/7 tijdcontingentie activiteiten plan
Koffiepauze
Pijnanamnese
Lunch
CGT vs ACT bij pijn
Mindfulness – Running Therapy – Tai Chi – Dansante Fysiotherapie
Koffie/thee
Behandelrationale
Vragenlijsten – Richtlijnen – Casusconceptualisatie
Samenwerken met andere disciplines
Afsluiting en Evaluatie