PijnProfessionals

Aanmelden

Waarom zouden we ons meer moeten profileren als pijnprofessionals?

Voor patiënten en collega’s is het niet altijd duidelijk wie er gespecialiseerd is in het behandelen van chronische pijn en op de hoogte is van de nieuwste inzichten. Er is immers erg veel veranderd in het denken over pijn de afgelopen jaren. De geïntroduceerde term nociplastische pijn biedt ruimte voor een ander pijnbegrip, vermijdt de vaak belemmerende scheiding van lichaam en geest in diagnose en behandeling en doet meer recht aan de complexiteit van chronische pijn. Elke ‘pijnhandtekening’ is immers uniek! 

Ben jij een hulpverlener met ervaring in de behandeling van chronische pijn? Meld je dan aan!

Een overzicht van pijnprofessionals is handig; voor verwijzers, voor patiënten en voor collega’s van zowel dezelfde als van een andere discipline. Daarmee zetten we pijnbehandelaars beter op de kaart. 

Mocht je suggesties, vragen of opmerkingen hebben over PijnProfessionals of de behandeling van (chronische) pijn en samenwerking: over hoe het beter kan, over wat er al is en hoe we kunnen samenwerken, dan horen we dat graag!