PijnProfessionals

Aanmelden

Waarom zouden we ons meer moeten profileren als pijnprofessionals?

Voor patiënten en collega’s is het niet altijd duidelijk wie er gespecialiseerd is in het behandelen van chronische pijn en op de hoogte is van de nieuwste inzichten. Er is immers erg veel veranderd in het denken over pijn de afgelopen jaren. De geïntroduceerde term nociplastische pijn biedt ruimte voor een ander pijnbegrip, vermijdt de vaak belemmerende scheiding van lichaam en geest in diagnose en behandeling en doet meer recht aan de complexiteit van chronische pijn. Elke ‘pijnhandtekening’ is immers uniek! 

Ben jij een hulpverlener met ervaring in de behandeling van chronische pijn? Meld je dan aan!

Een overzicht van pijnprofessionals is handig; voor verwijzers, voor patiënten en voor collega’s van zowel dezelfde als van een andere discipline. Daarmee zetten we pijnbehandelaars beter op de kaart. 

Zijn de volgende criteria van toepassing op jou en de behandeling die je geeft? Meld je dan aan, zo bouwen we met elkaar een netwerk op van ervaren en evidence-based handelende PijnProfessionals!

  • Relevante HBO of universitaire (para)medische opleiding 
  • Aangesloten bij relevante beroepsvereniging
  • Minimaal 2 jaar ervaring als zorgverlener
  • Handelend conform Zorgstandaard Chronische Pijn/Leidraad Chronische Pijn
  • Behandeling geef je op maat, uitleg over pijn, activatie en verbetering kwaliteit van leven staan centraal
  • Je weerhoudt je van behandelvormen waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is
  • Je zoekt interdisciplinaire samenwerking wanneer geïndiceerd