PijnProfessionals

Cursussen

Psychologen / psychotherapeuten

Pijnscholing voor Psychologen/Psychotherapeuten

De pijncursussen voor psychologen bouwen voort op de basiskennis van de psycholoog die meer wil weten over aanhoudende pijn. Somatische termen en richtlijnen worden uitgelegd. Cliënten met pijn die zich aanmelden bij een psycholoog hebben meestal al één of meerdere somatische behandelaars gezien. In de meeste gevallen zal het gaan om pijn die onvoldoende verklaard kan worden door een puur somatische oorzaak of stoornis. Er zal veel aandacht worden besteed aan alle biopsychosociale factoren die een pijnprobleem beïnvloeden. De meest voorkomende pijnsyndromen worden nader toegelicht: musculoskeletale pijn en tevens pijnklachten die niet aan het bewegingsapparaat zijn gerelateerd zoals Prikkelbare Darm Syndroom, hoofdpijn en migraine.

Basis

docent Arno Engers
accreditatie VCGt: 13 punten, NIP 1elijn: 18 punten, NIP A&O/A&G: 24 kennispunten en 2 vaardigheden punten
doelgroep psychologen & psychotherapeuten
aantal dagen 2
locatie Amsterdam
prijs  480 euro
start  22 en 29 mei 2024

Een hoog percentage (30-40%) van de cliënten die bij een psycholoog komt, ervaart naast mentale problematiek tevens pijn. Veel psychologen nemen het pijnaspect niet mee in de behandeling terwijl pijn een forse impact heeft op de psyche en omgekeerd. 

Meer lezen >>

Verdieping

docent Arno Engers
accreditatie 
(aangevraagd)
doelgroep
psychologen/psychotherapeuten
aantal 
dagen 2

locatie Amsterdam
prijs 720 euro
start  najaar 2024

Wanneer je al een aantal cliënten met chronische pijn in behandeling hebt gehad en je je kennis en vaardigheden verder wilt verdiepen is dit de cursus voor jou!

Er wordt verder ingegaan op alle ins en outs van pijnbehandeling en onder andere het geven van pijneducatie, exposure bij bewegingsangst en motiveren tot gezond(beweeg) gedrag worden expliciet besproken en geoefend.  

Meer lezen >>

Psycho Grande

docent Arno Engers
accreditatie NIP A&O /A&G 48 punten, NIP 1elijn 12 punten, VCGt 8 punten
doelgroep psychologen/psychotherapeuten
aantal weken 8
online
prijs 880 euro
start  06-05-2024, najaar 2024

In deze online cursus wordt geen pijngerelateerd onderwerp onbesproken gelaten. In korte tijd leer je intensief over alle aspecten van pijn en pijnbehandelingen. De cursus bevat meer dan 30 uur colleges en tevens is er elke week een online sessie met de docent en de groep. Van sensitisatie tot Cognitieve Gedragstherapie en ACT, van hypnose tot graded activity, van samenwerking met andere disciplines bij een patiënt met een pijnprobleem tot ziekteverzuim bij pijn, alles passeert de revue, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en evidence daarvoor.

 

Meer lezen >>
fysiotherapeuten / paramedici

Pijnscholing voor Fysiotherapeuten/Paramedici

De pijncursussen voor (somatische behandelaars zoals) fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten sluiten aan bij de Zorgstandaard Chronische Pijn. Het merendeel van de patiënten die zich aanmelden hebben last van acute dan wel chronische/aanhoudende pijn aan het bewegingsapparaat. De hulpvraag is in de meeste gevallen gericht op het zoeken en wegnemen van de oorzaak van de pijn. In de diagnostiek en behandeling is het daarom van belang zo vroeg mogelijk een duidelijk onderscheid te maken (voor zover dat gaat) tussen nociceptieve, neuropatische en nociplastische pijn en een behandelprogramma op maat en waar nodig met andere disciplines te maken.

Verdieping

docent Arno Engers
accreditatie KNGF/KF 12 punten algemeen register, ADAP in aanvraag
aantal dagen 2
locatie Amsterdam
prijs  480 euro
start  12 en 19 juni 2024, najaar 2024

De meeste paramedici zijn opgeleid vanuit een sterk biomedisch kader. Deze verdiepende cursus biedt kennis en vaardigheden voor het volledig in kaart brengen van de verschillende aspecten die een rol spelen bij het pijnprobleem van de patiënt (zowel acuut als chronisch). Ook zullen verschillende technieken en behandelmethoden die je kunt inzetten bij gedragsverandering worden besproken en geoefend.

Een echte DOE cursus!

Meer lezen >>

Advanced

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 3
locatie Amsterdam
prijs  720 euro
start  najaar 2024

Deze uitgebreidere cursus is gericht op fysio-, ergo- en oefentherapeuten die al redelijk op de hoogte zijn van de problematiek rond pijnklachten (bijvoorbeeld door het volgen van een basiscursus over pijn). Deze scholing heeft als doel kennis en vaardigheden volledig te updaten zodat een adequate intake en behandeling van patiënten met pijn (zowel acuut als chronisch) tot stand komt, waarbij zowel samenwerken in interactie met de patient als met andere hulpverleners expliciet zal worden aangekaart en geoefend. 

Een echte DOE cursus!

Meer lezen >>

Fysio Grande

docent Arno Engers
accreditatie 32 punten KNGF/KF algemeen en PSF, 40 punten NAPA, 40 punten ADAP
aantal weken 8
online en 8 digitale bijeenkomsten
prijs  880 euro
start  07-05-2024, najaar 2024

Deze online cursus bevat meer dan 32 uur online colleges over alle mogelijke pijngerelateerde onderwerpen. Van sensitisatie tot pacing, van exposure tot graded activity, van chronic widespread pain tot musculoskeletale klachten, van samenwerking met andere disciplines bij een patiënt met een pijnprobleem tot ziekteverzuim bij pijn: geen onderwerp wordt onbesproken gelaten!

Deze cursus is uniek in zijn soort: in korte tijd leer je intensief over alle aspecten van pijn en pijnbehandelingen. 

Meer lezen >>
pijnprofessionals

Samenwerking PijnProfessionals

Deze cursus richt zich op artsen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten in zowel de eerste als de tweede lijn. Er liggen grote uitdagingen in met name de eerste lijn in het verbeteren van de zorg voor mensen met (chronische) pijn. Deze cursus is heel praktisch en richt zich op het verbeteren van vaardigheden en het komen tot afspraken tussen hulpverleners van verschillende disciplines binnen (en tussen) de eerste en de tweede lijn. Hierbij kan een huisarts dan wel een revalidatiearts ook een belangrijke rol spelen.

Cursus
Samenwerking

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 2
locatie Amsterdam
prijs  480 euro
start  najaar 2024

Samenwerken met andere disciplines in de behandeling van pijn is een behoorlijke klus. Er zijn soms grote verschillen in aanpak, probleemstelling, jargon, verklaringsmodellen en diagnose. Deze multidisciplinaire cursus helpt je deze knelpunten makkelijker te overbruggen en van elkaar te leren teneinde samen de behandeling van aanhoudende pijn te verbeteren. 

Meer lezen >>