PijnProfessionals

Cursussen

Pijnscholing voor Psychologen

De pijncursussen voor psychologen bouwen voort op de basiskennis van psychologen. Somatische termen en richtlijnen worden uitgelegd. Cliënten/patiënten die zich aanmelden met pijn bij een psycholoog hebben in de meeste gevallen al één of meerder somatische behandelaars gezien. In de meeste gevallen zal het gaan om pijn die onvoldoende verklaard kan worden door een somatische oorzaak cq stoornis. Naast musculoskeletale pijn zal tevens aandacht worden besteed aan pijnklachten die niet aan het bewegingsapparaat zijn gerelateerd zoals Prikkelbare Darm Syndroom, hoofdpijn en migraine.

Basis

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 2
prijs 480 euro

Eén op de 5 Nederlanders heeft pijn. Een groot gedeelte van de mensen die een psycholoog consulteren hebben pijn.

Meer lezen >>

Verdieping

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 3
prijs 720 euro

Wanneer je al een aantal cliënten met chronische pijn in behandeling hebt gehad en je kennis en vaardigheden verder wilt verdiepen is deze cursus voor jou van belang.

Meer lezen >>

Psycho Grande

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal weken 8
prijs 880 euro

Deze cursus heeft meer dan 25 uur videofragmenten vol met pijngerelateerde onderwerpen. Van sensitisatie tot Cognitieve therapie van hypnose tot graded activity.

Meer lezen >>

Pijnscholing voor Paramedici

De pijncursussen voor (somatische behandelaars zoals) fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten sluiten aan bij de Zorgstandaard Chronische Pijn. Het merendeel van de patiënten die zich aanmelden hebben last van acute dan wel chronische pijn aan het bewegingsapparaat oftewel musculoskeletale pijn. De hulpvraag is in de meeste gevallen gericht op het zoeken en wegnemen van de oorzaak van de pijn. In de diagnostiek en behandeling is het daarom van belang zo vroeg mogelijk een duidelijk onderscheid te maken (voor zover dat gaat) tussen nociceptieve, neuropatische en nociplastische pijn.

Basis

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 2
prijs 480 euro

Het overgrote deel van de mensen die zich melden bij fysio-, ergo- of oefentherapeuten heeft last van pijn klachten vaak gepaard gaande met forse beperkingen van hun dagelijkse activiteiten.

Meer lezen >>

Verdieping

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 3
prijs 720 euro

Deze verdiepende cursus is gericht op fysio-, ergo- en oefentherapeuten die redelijk op de hoogte zijn van de problematiek rond pijnklachten (bijv door het volgen van een basiscursus mbt pijn).

Meer lezen >>

Fysio Grande

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal weken 8
prijs 880 euro

Deze online cursus heeft meer dan 25 uur videofragmenten vol met pijngerelateerde onderwerpen. Van sensitisatie tot pacing van exposure tot graded activity.

Meer lezen >>

Samenwerking PijnProfessionals

Deze cursus richt zich op psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten in zowel de eerste als de tweede lijn. Er liggen grote uitdagingen in de eerste lijn in het verbeteren van de zorg voor mensen met (chronische) pijn. Deze cursus is heel praktisch en richt zich op het verbeteren van vaardigheden en het komen tot afspraken tussen hulpverleners van verschillende disciplines binnen (en tussen) de eerste en de tweede lijn. Hierbij kan een huisarts dan wel een revalidatiearts een belangrijke rol spelen.

Cursus

docent Arno Engers
accreditatie (aangevraagd)
aantal dagen 2
prijs 480 euro

Bij multidisciplinair samenwerken bij chronische pijn denken we vaak aan medische revalidatieprogramma’s in de tweede lijn.

Meer lezen >>