PijnProfessionals

Supervisie en persoonlijke begeleiding

Binnen PijnProfessionals hebben we veel ervaring in het begeleiden van mensen met pijnklachten, het ontwerpen van zorgtrajecten voor deze doelgroep en het opleiden en begeleiden van zorgverleners die werken met deze patiënten. We zijn dus stevig geworteld in zowel de theorie als in de praktijk. Vanuit deze achtergrond maken we niet alleen cursussen maar begeleiden we ook individuele zorgverleners en organisaties die de zorg die zij bieden naar een hoger niveau willen tillen.

Waarom supervisie of persoonlijke begeleiding?

Het begeleiden van mensen met aanhoudende pijn is bijzonder en dankbaar werk. Samen met je cliënt voorwaarden scheppen voor het bewerkstelligen van een gedragsverandering die leidt tot een betere kwaliteit van leven. Zien dat iemand meer grip krijgt op de klachten en weer opbloeit. Elk traject met zijn eigen dynamiek en maatwerk. Uitdagend! Makkelijk is het echter niet. Veel zorgverleners geven regelmatig aan het best lastig te vinden mensen met aanhoudende pijn goed te behandelen. Wat we vaak horen zijn uitspraken en vragen als:

·        Ik merk dat ik het lastig vind om als fysiotherapeut ook de psychische factoren goed in kaart te brengen.

·        Ik heb het gevoel niet verder te komen met deze cliënt, ik ga aan mezelf twijfelen.

·        Educatie en uitleg heb ik genoeg gegeven, maar het lijkt niet te landen, wat gaat er mis?

·        Ik merk dat ik onzeker word als de cliënt me vertelt over zijn diagnose, weet ik wel genoeg hierover als psycholoog?

·        In ons team werken we ondanks goede bedoelingen toch vaak langs elkaar heen.

Niet gek, want ondanks dat je misschien na je opleiding, het volgen van verdiepende cursussen en het hebben van praktijkervaring denkt dat je de theorie rondom pijnproblematiek op een rijtje zou ‘moeten’ hebben, de praktijk is vaak grilliger.  Een pijnprobleem goed ontrafelen, alle drivers in kaart brengen, gedragsverandering bewerkstelligen, educatie op maat geven, samenwerking met soms wel 4 andere disciplines, het vraagt behoorlijk wat. Theoretische kennis, praktijkervaring, verwachtingen van de cliënt, maar ook je eigen emoties en verwachtingen spelen een cruciale rol in het behandeltraject.

Wat houdt het in?

De supervisie/persoonlijke begeleiding die PijnProfessionals biedt is altijd een traject op maat. Jouw begeleidingsvraag kan algemeen of meer specifiek zijn. We gaan samen kijken naar de manier waarop je werkt. Naar jouw denk- en analyseerproces, naar hoe je gegevens structureert en interpreteert, naar je keuze voor behandelmethoden. Doel van supervisie is ook om inzicht te krijgen in de rol die je eigen gedachtenpatronen, verwachtingen, gevoelens, normen en waarden spelen bij jouw manier van handelen. We kijken naar wat goed gaat, waarop je vast loopt en welke verbeterpunten je ziet in je handelen en het begeleiden van mensen met chronische pijn. We zorgen voor een veilige leeromgeving en stellen vragen die je helpen bij de leerdoelen die je hebt bepaald. Casussen bespreken is vaak een goede manier om dit gesprek te voeren. De inzichten die je tijdens de begeleiding opdoet, toets je in de praktijk. Afhankelijk van jouw vraag zal de nadruk van de begeleiding meer op het een of ander liggen.

Voor wie?

Voor iedereen die werkt met mensen met chronische pijn en wil reflecteren op het eigen handelen, onafhankelijk van de discipline waarin je werkt. Dus zowel voor fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, oefentherapeuten, pijnconsultants, PA’s, GGZ-POH-ers en artsen. Omdat je regelmatig tegen hetzelfde probleem aanloopt, of behoefte hebt aan intensievere begeleiding bij het werken met de doelgroep. Supervisie/persoonlijke begeleiding kan tevredenheid met het werk vergroten. Daarnaast leidt het tot meer zelfinzicht, waardoor je je werk beter kunt doen en meer betrokkenheid bij de organisatie voelt. Supervisie/persoonlijke begeleiding gaat met name over persoonlijke ontwikkeling. Door bewust te reflecteren op je eigen handelen als professional kun je negatieve gevoelens als bijvoorbeeld stress en werkdruk tegengaan. Voor een organisatie kan dat leiden tot minder personeelsverloop en een lerende organisatie.

Meer weten?

Stuur ons een kort bericht met als onderwerp ‘begeleiding’ en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om te inventariseren wat je begeleidingsvraag is en hoe we je hierin kunnen faciliteren, hoe zo’n traject er uit kan zien en wat daarvan de kosten zullen zijn.