PijnProfessionals

Het overgrote deel van de mensen dat zich meldt bij de fysio-, ergo- of oefentherapeut heeft last van pijnklachten die vaak gepaard gaan met forse beperkingen van het dagelijks leven.

Deze cursus is een combinatie van kennis en vaardigheden en met name gericht op jouw dagelijkse praktijk. Hoe voer je nu je pijnanamnese en lichamelijk onderzoek het beste uit? Hoe zet je mensen in beweging? Hoe kan je hierin stappen zetten zodat je alle factoren die bijdragen aan het pijnprobleem van de patiënt meeneemt en behandelt (veelal in samenwerking met andere disciplines)?

Veel fysiotherapeuten geven aan het lastig te vinden om psychosociale factoren voldoende uitvoerig te bevragen zodat deze mee kunnen wegen in de behandelkeuze. Hier gaan we expliciet in deze cursus mee aan de slag. Het geven van pijneducatie is vaak niet genoeg: het gaat erom dat je patient overtuigd en onderbouwd kunt motiveren tot een actievere levenswijze (met of zonder de pijn). 

2 Dagen: 12 & 19 juni 2024

In deze cursus wisselen we theorie en gespreks- en coachingsvaardigheden continu met elkaar af. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Biopsychosociaal model
  • Primaire en secundaire chronische pijn (ICD-11)
  • Nociceptieve pijn, neuropatische pijn en nociplastische pijn
  • Pijneducatie en catastroferende cognities
  • Rol van fysieke activiteit
  • Technieken vanuit de CGT, Acceptance and Commitment Therapy en Motivational Interviewing

2 dagen

Locatie: Amsterdam
Docent: dr Arno Engers
Accreditatie: KNGF/KF 12 punten algemeen register, in aanvraag bij ADAP

480€ 

inclusief lunch

Programma

Dag 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Introductie en overzicht cursus
Biopsychosociaal kader en anamnese
Videofragment Pijn in Context plus bespreking
Koffie en thee
Bevragen van disfunctionele cognities en pijngedrag (rollenspel)
Lunch
Veranderen van disfunctionele cognities en pijngedrag (rollenspel) 
Koffie/thee
Verdelen van activiteiten en tijdcontingentie (rollenspel) 
Afsluiting en opdracht

Dag 2

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Pijneducatie, DIMS en SIMS
Rollenspel: DIMS en SIMS 
Koffiepauze
Pijnanamnese
Lunch
CGT, ACT en Motivational Interviewing bij pijn
Rollenspel: waardengerichte doelen
Koffie/thee
Verwachtingen ombuigen, teleurstellingen voorkomen 
Rollenspel: verwachtingen ombuigen, teleurstellingen voorkomen 
Toolbox creëren, actieplan om eigen handelen te veranderen
Afsluiting en Evaluatie