PijnProfessionals

2 Dagen (voorjaar 2024)

Het overgrote deel van de mensen die zich melden bij fysio-, ergo- of oefentherapeuten heeft last van pijnklachten die vaak gepaard gaan met forse beperkingen van het dagelijkse activiteiten. 

Deze cursus is een combinatie van kennis en vaardigheden en met name gericht op jouw dagelijkse praktijk. Hoe doe je nu je anamnese en lichamelijk onderzoek? Hoe zet je mensen in beweging

Veel fysiotherapeuten geven aan het lastig te vinden om psychosociale factoren voldoende uitvoerig te bevragen zodat deze mee kunnen wegen in de behandelkeuze. Hier gaan we expliciet in deze cursus mee aan de slag. Het geven van ‘pijneducatie’ is vaak niet genoeg, het gaat erom dat je patient kunt motiveren tot een actieve levenswijze (met of zonder pijn). 

In deze cursus wisselen we theorie en gespreks- en coachingsvaardigheden veel met elkaar af. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Bio-psycho-sociaal model
  • Primaire en secundaire chronische pijn (ICD-11)
  • Nociceptieve pijn, neuropatische pijn en nociplastische pijn
  • Pijneducatie en catastroferende cognities
  • Rol van fysieke activiteit
  • Technieken vanuit de CGT, Acceptance and Commitment Therapy en Motivational Interviewing

Programma

Dag 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Intro en overzicht cursus
Bio-psycho-sociaal kader en anamnese
Videofragment Pijn in Context plus bespreking
Koffie en thee
Bevragen van disfunctionele cognities en pijngedrag (rollenspel)
Lunch
Veranderen van disfunctionele cognities en pijngedrag (rollenspel) 
Koffie/thee
Verdelen van activiteiten en tijdcontingentie (rollenspel) 
Afsluiting en opdracht

Dag 2

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Pijneducatie DIMS en SIMS
DIMS en SIMS rollenspel
Koffiepauze
Pijnanamnese
Lunch
CGT, ACT en Motivational Interviewing bij pijn
Rollenspel Waardengerichte doelen
Koffie/thee
Verwachtingen ombuigen, teleurstellingen voorkomen 
Verwachtingen ombuigen, teleurstellingen voorkomen Rollenspel
Toolbox creeeren,  actieplan om eigen handelen te veranderen
Afsluiting en Evaluatie