PijnProfessionals

3 Dagen (start voorjaar 2024)

Deze gevorderde cursus is gericht op fysio-, ergo- en oefentherapeuten die redelijk op de hoogte zijn van de problematiek rond pijnklachten (bijv door het volgen van een basiscursus mbt pijn). Op basis van een multidisciplinaire en bio-psycho-sociale benadering wordt dieper ingegaan op probleemanalyse en de begeleiding van mensen met chronische pijn. Hierbij gaat het om mensen met artrose, kanker gerelateerde pijn, achillodynie, fibromyalgie, reuma, MS etc. In deze cursus zal de nadruk liggen op Primaire pijnsyndromen.

De cursus is in hoge mate interactief en richt zich op het verbeteren van kennis en inzicht maar nog meer op het implementeren hiervan in de dagelijkse praktijk. Deelnemers worden met nadruk gevraagd om actuele knelpunten en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk voor te leggen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Historie en pijn
 • Primaire en secundaire chronische pijn (ICD-11)
 • Nociceptieve pijn, neuropatische pijn en nociplastische pijn
 • Neurofysiologie van acute en chronische pijn
 • PijnMatrix
 • Pijneducatie en catastroferende cognities
 • QST en sensibiliteitsonderzoek
 • Placebo, nocebo en pijn
 • Behandeling bij verschillende pijnsyndromen
 • Lumpers en Splitters mbt pijnsyndromen en pijnbehandelingen
 • Exposure en Graded Activity
 • Pijn anamnese indeling MacPain P
 • Casus conceptualisatie
 • Samenwerken met andere disciplines

Programma

Dag 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Intro en overzicht cursus
Pijnconcepten in de geschiedenis
Pijnfysiologie 1
Koffie en thee
Pijnfysiologie 1I
Lunch
Pijn Anamnese onderdelen
Koffie/thee
Pijnsyndromen: Fibromyalgie, Rugklachten, Whiplash, KANS
Afsluiting en Opdracht 1

Dag 2

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Evaluatie opdracht
Pijnsyndromen: CRPS-1, Prikkelbare darmklachten, Hoofdpijn
Koffiepauze
Pijnanamnese bespreken
Lunch
Cognities en Meta-cognities mbt pijn bevragen
Koffie/thee
MacPain P
Afsluiting en Opdracht 2

Dag 3

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Evaluatie opdracht
Sensibiliteits onderzoek en QST
Koffiepauze
Stress, adrenaline, cortisol en oxytocine
Lunch
Opdracht MacPain P bespreken
Koffie/thee
Depressie en Pijn
Afsluiting en Evaluatie