PijnProfessionals

Basis | Pijn voor psychologen

2 Dagen

Eén op de 5 Nederlanders heeft pijn. Een groot gedeelte van de mensen die een psycholoog consulteren heeft pijn. Pijn heeft een forse impact op iemands kwaliteit van leven, maakt somber en maakt het bestaan vaak onzeker. In de basis GGZ en sGGZ wordt pijn nauwelijks besproken en zelden in de behandeling betrokken.

Deze basiscursus richt zich op het verbeteren van kennis en vaardigheden van psychologen in het bespreken en behandelen van pijn. Pijnklachten waarbij niet direct een medische oorzaak of een somatisch afdoende verklaring kan worden gevonden, geven cliënten vaak het gevoel dat ze zich (dus) aanstellen of dat het (dus) psychisch is. Vaardigheden die nodig zijn om deze problematiek te verhelderen komen in deze cursus onder andere aan de orde.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Pijn en Psyche
 • Biopsychosociaal model
 • Primaire en secundaire chronische pijn
 • Nociceptieve pijn, neuropathische pijn en nociplastische pijn
 • Introductie in verschillende pijnsyndromen (o.a fibromyalgie, hoofdpijn, buikpijn)
 • Neurofysiologie van acute en chronische pijn
 • Pijneducatie en catastroferende cognities
 • Rol van CGT en ACT m.b.t. pijn
 • Graded Activity en Exposure bij pijn
 • PTSS en pijn
 • Pijn anamnese
 • Depressie en pijn
 • Casus- conceptualisatie
 • Samenwerken met andere disciplines

Programma

Dag 1 - Woensdag 1 Juni 2022

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding: Pijn, Psyche en Gedrag
Intro verschillende pijnsyndromen
Koffiepauze
Neurofysiologie en psychobiologie van acute en chronische pijn
Lunch
Deconditioning en tijdcontingentie
Bespreking Videofragment Pijn in context: cognities en gedrag
Koffie/thee
Rollenspel: Pijn cognities en metacognities mbt pijn in kaart brengen
Knelpunten pijnovertuigingen en pijngedrag
Afsluiting en opdracht

Dag 2 - Woensdag 8 Juni 2022

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Pijneducatie DIMS en SIMS
Rollenspel: 24/7 tijdcontingentie activiteiten plan
Koffiepauze
Fear Avoidance Model en Exposure bij pijn
Lunch
CGT vs ACT bij pijn
Gedragsanalyse / Functie analyse
Koffie/thee
Trauma en Depressie en pijn
Vragenlijsten – Richtlijnen – Casusconceptualisatie
Samenwerken met andere disciplines
Afsluiting en Evaluatie