PijnProfessionals

3 Dagen

Eén op de 5 Nederlanders heeft pijn. Een groot gedeelte van de mensen die een psycholoog consulteren hebben pijn. Pijn heeft een forse impact op iemands kwaliteit van leven, maakt iemand somber en maakt het bestaan vaak meer onzeker.

Wanneer je al een aantal cliënten met chronische pijn in behandeling hebt gehad en je kennis en vaardigheden verder wilt verdiepen is deze cursus voor jou van belang. Naast het bespreken van de meeste recente inzichten met betrekking tot het denken over en het behandelen van chronische pijn worden de verschillende knelpunten in de behandeling van mensen met chronische pijn besproken. De cursus is in hoge mate interactief, dus breng vooral je eigen casussen in zowat we deze kunnen
analyseren!

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Pijnmodellen van de oudheid tot nu
 • De rol van de psycholoog in de behandeling van pijn
 • Pijnsyndromen en evidence based behandeladviezen (o.a. fibromyalgie, rugpijn, whiplash)
 • Neurofysiologie van acute en chronische pijn
 • Pijneducatie en catastroferende cognities
 • Rol van CGT en ACT m.b.t. pijn
 • Graded Activity en Exposure bij pijn
 • Trauma/PTSS en pijn
 • Depressie en pijn
 • Casusconceptualisatie en behandelrationale
 • Samenwerken met andere disciplines

Programma

Dag 1

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding en overzicht cursus
Definities pijn en relevante classificaties (DSM5 en ICD-11)
Koffiepauze
Historie en ontwikkeling pijntheorieën
Lunch
Pijncoping, tolerantie, avoidance
Koffie/thee
Behandelmogelijkheden algemeen
Pijneducatie, DIMS en SIMS
Knelpunten van pijneducatie in de praktijk
Afsluiting en opdracht 1

Dag 2

09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Gedragsanalyse en gedragsverandering
Bespreken videofragment
Koffiepauze
CGT, ACT, EMDR, Mindfulness en hypnose
Lunch
PijnSyndromen 1: rugpijn, whiplash, KANS
Koffie/thee
PijnSyndromen 2: fibromyalgie, prikkelbare darm
PijnSyndromen 3: CRPS
Bespreken videofragment
Afsluiting en opdracht 2

Dag 3

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Stress en Pijn: HPA-as
Trauma/PTSS, lichaam en veiligheid
Koffiepauze
Depressie en pijn: CGT – ACT interventies
Lunch
Pijnanamnese
Koffie/thee
Casusconceptualisatie en behandelrationale
Knelpunten bij Multi- en Interdisciplinaire samenwerking
Afsluiting en Evaluatie