PijnProfessionals

Informatie over pijn

Pijn is misschien wel het meest indringende gevoel dat mensen kennen. De internationale vereniging voor het bestuderen van pijn (IASP) gebruikt er de volgende definitie voor: 

‘Pijn is een onplezierige sensorische en emotionele ervaring die in verband staat met feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van deze schade.’

Pijn is onplezierig: het eist aandacht op en kan het dagelijks leven ernstig verstoren; pijn is sensorisch: het is voelbaar in het lichaam;

Pijn is een emotionele ervaring: het maakt gevoelens los – irritatie, angst of teleurstelling bijvoorbeeld;

Pijn staat in verband met feitelijke of mogelijke weefselschade. Maar… er hoeft dus niets kapot te zijn.

acute pijn

Bij acute pijn is er sprake van een onmiddellijke reactie van het lichaam op een (dreigende) beschadiging. Bijvoorbeeld: het branden van je hand. De fijne zenuwuiteinden aan je hand nemen de warmtebron waar en sturen een prikkel via de zenuwen door naar de hersenen. Dit ‘alarmsignaal’ zet de hersenen aan tot actie: het terugtrekken van je hand. De pijn heeft de functie beschadiging te voorkomen. Pijn kan ook als functie hebben herstel van beschadigd weefsel te bevorderen. Na een operatie zorgt pijn aan de operatiewond er voor dat je het automatisch een tijdje ‘rustig aan doet’ en de wond ontziet. Dat is nodig voor voorspoedig herstel. Acute pijn is dus een betekenisvol signaal.

Chronische pijn

Het kan voorkomen dat de wond is genezen, het lichamelijk herstel heeft plaatsgevonden en de dreigende overbelasting of dreigende beschadiging er niet meer is, maar dat de pijn toch blijft. De pijn heeft dan als alarmsignaal zijn waarde verloren. Als dit langer dan 3 maanden duurt heet dit chronische pijn. Deze pijn is in feite misleidend, en kan iemand in een negatieve spiraal brengen. Pijn veroorzaakt angst om te bewegen. Als voor langere tijd beweging van (bepaalde) lichaamsdelen afneemt of zelfs bijna helemaal stopt, wordt het lichaam zwakker. Door het uitblijven/vermijden van normale bewegingen en prikkels wordt het zenuwstelsel gevoeliger en gaat soms aanraking interpreteren als pijn. We noemen dit sensitisatie. Er zijn heel veel manieren hoe het lichaam en gevoelens en gedachten pijn in stand kunnen houden. 

Bij chronische pijn is de pijn zelf het probleem geworden, en niet langer een onderliggende beschadiging. Door de biopsychosociale instandhoudende factoren (gelijktijdig) aan te pakken krijgt de pijn minder grip op uw leven en kunt u meer bezig zijn met waardevollere zaken.