PijnProfessionals

Samenwerken

Fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten zijn deskundig in het diagnosticeren en behandelen van klachten aan het ‘bewegingsapparaat’. Oftewel wanneer het gaat om klachten aan spieren, pezen en of gewrichten. Fysiotherapeuten kunnen samen met een arts een lichamelijke oorzaak aanwijzen of uitsluiten. Acute pijnklachten vereisen veelal een geheel andere aanpak dan wanneer het gaat om langdurige (chronische) pijnklachten. Sommige fysiotherapeuten hebben de neiging om meer stoornisgericht te behandelen terwijl er bij chronische pijnklachten vaak geen stoornis (noch lichamelijk noch psychisch) is aan te wijzen. Fysiotherapeuten die zich hebben aangesloten bij PijnProfessionals hanteren een bio-psycho-sociale intake en behandeling, ter verbetering van uw kwaliteit van leven en richten zich op u als persoon.

Oefentherapeuten

Oefentherapeuten (methode Cesar of Mensendieck) zijn deskundig in het diagnosticeren en behandelen van klachten aan het ‘bewegingsapparaat’. Oftewel wanneer het gaat om klachten aan spieren, pezen en of gewrichten. Oefentherapeuten kunnen samen met een arts een lichamelijke oorzaak aanwijzen of uitsluiten. Acute pijnklachten vereisen veelal een geheel andere aanpak dan wanneer het gaat om langdurige (chronische) pijnklachten. De behandeling richt zich soms op het corrigeren van houding en beweging. Sommige oefentherapeuten hebben de neiging om een foutieve houding of bewegingshandeling als oorzaak te zien van chronische pijnklachten terwijl dit in de meeste gevallen niet een doorslaggevende factor is in het voortduren van de klachten. Oefentherapeuten die zich hebben aangesloten bij PijnProfessionals hanteren een bio-psycho-sociale intake en behandeling, ter verbetering van uw kwaliteit van leven en richten zich op u als persoon.

Ergotherapeuten

Ergotherapeuten zijn deskundig in het in kaart brengen van uw beperkingen in uw dagelijks leven ten gevolge van de pijn. In de meeste gevallen gaat het daarbij om klachten aan spieren, pezen en of gewrichten. Ergotherapeuten kunnen u goed helpen in het vinden van een juiste balans tussen te weinig of te veel actief zijn. Acute pijnklachten vereisen veelal een geheel andere aanpak dan wanneer het gaat om langdurige (chronische) pijnklachten. Ergotherapeuten die zich hebben aangesloten bij PijnProfessionals hanteren een bio-psycho-sociale intake en behandeling, ter verbetering van uw kwaliteit van leven en richten zich op
u als persoon.

Psychologen

Psychologen en Gezondheidszorg Psychologen zijn deskundig in het diagnosticeren en behandelen van psychische klachten zoals vermoeidheid, angst en depressie. De behandeling bestaat vaak uit gesprekken gericht op het verminderen van bepaalde emoties en het bevorderen van functioneel/gezond gedrag. Wanneer psychologen voldoende op de hoogte zijn van pijn en lichamelijke beperkingen kunnen ze een ongelooflijk grote meerwaarde zijn in de behandeling van pijn en de gevolgen van pijn. Vaak zal de behandeling samen met een lichamelijke therapeut (zoals fysio-, oefen- of ergotherapeut) worden uitgevoerd. Ook behandelingen die door de psycholoog alleen worden uitgevoerd zijn zeer effectief met name wanneer ze gericht zijn op activiteiten/gedragsverandering en op het verminderen van bewegingsangst. Soms kan het zijn dat de pijn gerelateerd is aan een eerder meegemaakt lichamelijk of psychisch trauma ook dan is begeleiding door een pijn-psycholoog zeer zinvol en effectief. Psychologen die zich hebben aangesloten bij PijnProfessionals hanteren een bio-psycho-sociale intake en behandeling, ter verbetering van uw kwaliteit van leven en richten zich op u als persoon.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen zijn deskundig in het diagnosticeren en begeleiden van lichamelijke klachten. Verpleegkundigen kunnen samen met een arts een lichamelijke oorzaak aanwijzen of uitsluiten. Verpleegkundigen hebben veel kennis en kunde op het gebied van acute pijn, post-operatieve pijn, kanker gerelateerde pijn en pijnmedicatie. Acute pijnklachten vereisen veelal een geheel andere aanpak dan wanneer het gaat om langdurige (chronische) pijnklachten. Sommige verpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd tot onco-, reuma-, of pijnverpleegkundigen.

Verpleegkundigen die zich hebben aangesloten bij PijnProfessionals hanteren een bio-psycho-sociale intake en behandeling, ter verbetering van uw kwaliteit van leven en richten zich op u als persoon.