PijnProfessionals

The Society for Psychosomatic Medicine organiseert op 24 november 2022 de conferentie Psychosomatiek, hart van de integrale zorg!

Recent publiceerde de Nederlandse Gezondheidsraad het rapport Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen, dat een inspirerende schets maakt van knelpunten en kansen rond integrale zorg.

In deze ontmoetings- en impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg wil men met gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden zoeken naar concrete ideeën om bredere en beter verankerde psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren.

Welke trajecten kunnen we uitstippelen om de scheiding van zorg ongedaan te maken? En hoe kunnen we van knelpunten evolueren naar goede zorg? Welke partners nemen we hierin mee? Dat is de inzet van deze conferentie over psychosomatiek in de zorg.

Welkom aan allen – personen en organisaties – die de psychosomatische inzichten genegen zijn!

Lees hier meer over het dagprogramma.