loader image

PijnProfessionals

Voor betere zorg.

PijnProfessionals is een platform voor zowel patiënten als hulpverleners. Voor mensen die kampen met chronische pijn bieden we praktische informatie en een overzicht van specialisten op pijngebied. Voor hulpverleners is dit de plek om onderlinge samenwerking te bevorderen en gespecialiseerde pijncursussen te volgen. Psychologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, artsen en verpleegkundigen vinden hier een plek van verbinding om multidisciplinair naar pijn te kijken en er iets mee te doen: patiënten helpen. 

Zichtbaar

Een groot aantal hulpverleners in Nederland zijn deskundig en gedreven in het begeleiden van mensen met chronische pijn. Het netwerk PijnProfessionals wil ze zichtbaar maken. Zowel voor patiënten als voor andere zorgverleners.

Samenwerken

PijnProfessionals zijn zorgverleners van verschillende disciplines die gedreven zijn om mensen met chronische pijn de best mogelijke zorg te bieden. Ze werken in overeenstemming met de Zorgstandaard Chronische pijn. Ze werken mono waar dat kan en multi waar dat nodig is.

Deskundig

PijnProfessionals zijn in staat om breed te kijken en verschillende bio-psycho-sociale factoren mee te wegen in hun analyse en behandeling. Ze kunnen de complexiteit van het chronisch pijnprobleem adequaat inschatten en komen tot een evidence based behandelplan. 

Maak je zichtbaar

als PijnProfessional

Ligt jouw (toekomstige) expertise in het begeleiden van mensen met chronische pijn? Begeleiding chronische pijn vereist veel specifieke kennis en vaardigheden. Het vereist een bio-psycho-sociaal werk- en denkkader en vraagt het maximale van de zorgverlener op het gebied van communicatie en samenwerking. Graag verwelkomen we je in het netwerk van PijnProfessionals. Zet jezelf op de kaart!

Samenwerken

met PijnProfessionals

Pijn behoort niet tot één discipline maar behoort tot ons allemaal. Behandeling van chronische pijn is altijd bio-psycho-sociaal en altijd multimodaal. In veel gevallen is multidisciplinaire samenwerking in analyse en behandeling essentieel. Het is best een uitdaging om in de eerste lijn multi- of nog beter interdisciplinair samen te werken. PijnProfessionals wil er alles aan doen om dat te faciliteren.

Deskundig

is PijnProfessionals

PijnProfessionals wil hulpverleners helpen hun kennis en vaardigheden te optimaliseren. Zodat patiënten up to date interventies kunnen krijgen. Door kennis en ervaring te bundelen is de hoop en verwachting dat patiënten sneller op de juiste plek zijn zodat monodisciplinaire behandeling waar mogelijk en interdisciplinaire zorg wanneer noodzakelijk, geboden kan worden. Zorg voor chronische pijn dient in lijn te zijn met de laatste stand van de wetenschap en aan te sluiten bij de Zorgstandaard Chronische Pijn.

Cursus

van PijnProfessionals

Kennis op het gebied van pijn is de afgelopen jaren fors veranderd. Nieuwe definities en nieuwe inzichten in het behandelen van chronische pijn. Nieuwe behandelvormen hebben het licht gezien. Waar vroeger de behandeling gericht was op het behandelen/fixen van de klacht weten we nu dat de handtekening van pijn bij iedereen specifiek is en behandeling dan ook gericht moeten zijn op specifieke proces van de persoon met pijn in zijn/haar unieke context.