loader image

PijnProfessionals

Pijnscholing

voor paramedici, psychologen en artsen die pijn (nog beter) willen begrijpen

Chronische pijn problematiek is complex. De (para)medische  basisopleidingen bieden onvoldoende diepgang in kennis en vaardigheden om goede zorg aan patiënten met pijn en met name chronische pijn te leveren. Verdere en zelfs continue scholing is noodzakelijk, want de inzichten rondom pijn en de behandeling daarvan evolueren enorm snel. Met name in de eerste lijn is er een enorme behoefte aan kundige en interdisciplinair werkende hulpverleners.

Deskundig

Een effectieve behandeling door PijnProfessionals

PijnProfessionals wil hulpverleners helpen hun kennis en vaardigheden te optimaliseren. Zodat patiënten up to date interventies kunnen krijgen. Door kennis en ervaring te bundelen is de hoop en verwachting dat patiënten sneller op de juiste plek zijn zodat monodisciplinaire behandeling waar mogelijk en interdisciplinaire zorg wanneer noodzakelijk geboden kan worden. Zorg voor chronische pijn dient in lijn te zijn met de laatste stand van de wetenschap en aan te sluiten bij de Zorgstandaard Chronische Pijn.

Zichtbaar

Een groot aantal hulpverleners in Nederland zijn deskundig en gedreven in het begeleiden van mensen met chronische pijn. PijnProfessionals wil ze zichtbaar maken in een netwerk. Zowel voor patiënten als voor andere zorgverleners.

Samenwerken

PijnProfessionals zijn zorgverleners van verschillende disciplines die gedreven zijn om mensen met chronische pijn de best mogelijke zorg te bieden. Ze werken in overeenstemming met de Zorgstandaard Chronische pijn. Ze werken monodisciplinair waar dat kan en multidisciplinair waar dat nodig is.

Deskundig

PijnProfessionals zijn in staat om breed te kijken en verschillende biopsychosociale factoren mee te wegen in hun analyse en behandeling. Ze kunnen de complexiteit van het chronisch pijnprobleem adequaat inschatten en komen tot een evidence based behandelplan. 

Maak je zichtbaar

als PijnProfessional

Ligt jouw (toekomstige) expertise in het begeleiden van mensen met chronische pijn? Begeleiding bij chronische pijn vereist veel specifieke kennis en vaardigheden. Het vereist een biopsychosociaal werk- en denkkader en vraagt het maximale van de zorgverlener op het gebied van communicatie en samenwerking. Graag verwelkomen we je in het netwerk van PijnProfessionals. Zet jezelf op de kaart!

Samenwerken

met PijnProfessionals

Pijn behoort niet tot één discipline maar behoort tot ons allemaal. Behandeling van chronische pijn is altijd biopsychosociaal en altijd multimodaal. In veel gevallen is multidisciplinaire samenwerking in analyse en behandeling essentieel. Het is best een uitdaging om in de eerste lijn multi- of nog beter interdisciplinair samen te werken. PijnProfessionals wil er alles aan doen om dat te faciliteren.

Cursus

van PijnProfessionals

De kennis op het gebied van pijn is de afgelopen jaren fors veranderd. Er zijn nieuwe definities en inzichten bij het behandelen van chronische pijn en nieuwe behandelvormen hebben het licht gezien. Waar vroeger de behandeling gericht was op het behandelen/fixen van de klacht weten we nu dat de handtekening van pijn bij iedereen uniek is en behandeling dan ook gericht moet zijn op de specifieke situatie van de persoon met pijn in zijn of haar unieke context.    

Fase 1
(vanaf 2021)

Ontwikkelen van uitgebreide pijnscholing voor professionals

Fase 2
(vanaf 2022)

Zichtbaar maken van Pijnprofessionals voor patiënten, co-therapeuten en verwijzers 

  •  in kaart brengen van geïnteresseerden en deskundigen (gestart 2022)
  • netwerk regelmatig informeren (start 2023)
  • netwerk bijeenkomst (te verwachten 2024)

Fase 3
(vanaf 2023)

Training en tools ontwikkelen voor PijnProfessionals en voor pijnpatiënten 

  • tools voor verbeteren interdisciplinaire samenwerking (verwacht  2024)
  • Patiënten informeren middels tekst en video’s (start 2023)