PijnProfessionals

Cursusdata Q1 2024:

Start 9 jan 2024

Q&A op Dinsdagen 20:00-21:00 via Zoom

9-10-23-30 januari, 27 februari en

5-12-19-26 maart

Start 26 febr 2024

Q&A op Maandagen 20:00-21:00 via Zoom

26 febr, 4-12-18-25 maart,

8-15-22 april en 6 mei

Cursusdata Q2 2024:

Start 7 mei 2024

Q&A op Dinsdagen 20:00-21:00 via Zoom

7, 14, 21, 28 mei

4, 11, 18, 25  juni 

2 juli

8 weken, € 880 (32 punten)

Studiebelasting:

 • Totaal 5 uur per week 
 • 4 uur per week zelfstudie
 • 1 uur per week online groepsbijeenkomst/Q&A
 • Geaccrediteerd door KNGF/KF: 32 punten algemeen register en PSF 
 • Geaccrediteerd door NAPA: 40 punten
 • Geaccrediteerd door ADAP: 40 punten
 • De cursus wordt met een groep cursisten tegelijkertijd gevolgd

Deze zeer intensieve en complete cursus bevat meer dan 32 uur videocolleges waarin alle mogelijke pijngerelateerde onderwerpen worden behandeld. De neurofysiologie en anatomie van pijn, de meest voorkomende pijnsyndromen, tools om tijdens het intakeproces recht te doen aan de complexiteit van het pijnprobleem, alle mogelijke behandelvormen en de evidentie daarvoor: alles komt aan bod.

Deze cursus richt zich op fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden voor het begeleiden/behandelen van patiënten/cliënten met pijn in de eerste en tweede lijn fors willen uitbreiden. 

De cursus biedt een volledig state-of-the-art overzicht van alle nieuwe inzichten rondom chronische pijn en de behandeling daarvan. Daardoor is Pijn voor Fysiotherapeuten Grande geschikt voor zowel beginnende fysiotherapeuten als voor therapeuten die al langer werken met mensen met pijn.

De cursus is ook zeer geschikt voor oefentherapeuten, ergotherapeuten en physician assistents. Tevens is het een prima voorbereiding op het EFIC Diploma for European Pain Physiotherapist (1).

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Pijnmodellen van de oudheid tot nu
 • De fysiotherapeutische begeleiding bij acute pijn ter preventie van chroniciteit
 • Fysiotherapeutische begeleiding bij chronische pijn
 • Pijnsyndromen en evidence based behandeladviezen (o.a. epicondylitis, fibromyalgie, chronische achillodynie, rugpijn, whiplash, frozen shoulder)
 • Neurofysiologie van acute en chronische pijn
 • Pijneducatie en catastroferende cognities
 • Rol van CGT en ACT bij pijn
 • Graded Activity en Exposure bij pijn
 • Trauma/PTSS en pijn
 • Depressie en pijn
 • Casus conceptualisatie en klinisch redeneren
 • Samenwerken met andere disciplines

(1) In de (nog te ontwikkelen) cursus ‘Road to Brussels for Pain Physiotherapists zullen de resterende onderdelen worden uitgewerkt.

Programma

Week 1

Thema: neurofysiologie van pijn

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Introductie op de cursus
 • Ontwikkeling in het denken over pijn: Hippocrates, Galen, Descartes, Cajal
 • Neurofysiologie en pijn
 • Pijn Concept Acuut / Chronisch
 • Perifere en centrale sensitisatie

Week 2

Thema: Pijnconcepten en behandelmogelijkheden algemeen

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Biomedisch versus biopsychosociaal
 • Verklaringsmodellen chroniciteit
 • Causale relaties
 • Interdisciplinariteit
 • Zorgstandaard Chronische Pijn
 • Onvoldoende verklaarde klachten
 • Evidentie
 • Fear Avoidance
 • Vreesvermijdingsmodel
 • Pijneducatie
 • Gedragsverandering
 • Tijdcontingentie/Graded Activity
 • Pacing

Week 3

Thema: Behandelmogelijkheden specifiek

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

1 Fysiotherapeutische behandelmogelijkheden

Is er evidentie voor de volgende (fysio)therapeutische en medische interventies bij (chronische) pijn? Waarom wel/niet? Zo ja, wat is de meerwaarde en onder welke condities? Wat zijn de (fysiologische en neurologische) werkingsmechanismen?

 • Oefenprogramma’s
 • Manueel therapeutische interventies
 • Dry needling
 • TENS / triggerpoints
 • Massage / Diepe dwarse fricties

 

2 Behandelmogelijkheden Medisch

 • Medicatie
 • Invasieve interventies

 

3 Behandelmogelijkheden algemeen II

 • Exposure
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Mindfulness en relaxatie
 • Motivational Interviewing

 

Week 4

Thema: Pijnsyndromen 1

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

Pijnklachten en Pijnsyndromen I

 • Inleiding pijnsyndromen
 • Integreren richtlijnen
 • ICD 11
 • Prevalentie en impact
 • Kanker gerelateerde pijn
 • Nociplastische pijnsyndromen
 • Fibromyalgie/Chronic Widespread Pain
 • Rugklachten

 

Pijnklachten en Pijnsyndromen II

 • Knie/Heup Artrose/Artritis / Musculoskeletaal
 • Schouderklachten
 • Lage rugpijn
 • Klachten Arm Nek Schouder/CTS/Tennis Elleboog/Frozen shoulder
 • Whiplash gerelateerde klachten

Week 5

Thema: Pijnsyndromen 2

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Aspecifieke nekklachten
 • WAD
 • KANS: specifiek
 • KANS: aspecifiek
 • Artrose
 • Musculoskeletale klachten
 • POST-OK pijn
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom
 • Oncologie: pijn bij kanker

Week 6

Thema: Angst, depressie en pijn

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • Psychopathologie en Pijn
 • Depressie en Pijn
 • Adaptation syndrome
 • Pijn en Stress
 • Stress sensitisatie
 • Overdrive/underdrive
 • Psycho Trauma en pijn
 • Hechting en pijn
 • Endogene opioïden en sociale interactie

Week 7

Thema: Casusconceptualisatie en klinisch redeneren

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

 • KNGF standpunt pijn
 • Leidraad chronische pijn
 • ICF
 • Drivers
 • Pijn anamnese
 • Klinimetrie / Screening
 • Effectmaten / Predictoren
 • Quantitative Sensory Testing
 • Nederlandse Dataset Pijn Revalidatie
 • MacPainP / MacPainPhy

 

Intake Flow:

 • Anamneselijst
 • Eerste lijn HA, FT, PS
 • Tweede lijn RA, FT, PS, ET, MW, etc

Week 8

Thema: context: arbeid & samenwerking

Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

1 Multidisciplinaire therapie en behandelrationale

 • New practical multidisciplinary therapy
 • Cognitive behavioral based physical therapy
 • Pain reprocessing therapy
 • Optimised physical therapy
 • Physioled rehabilitatie

 

2 Arbeid

 • Assessment fysiotherapeut
 • Functionele observaties
 • Arbeidshandelingen
 • Workhardening

 

3 Context en samenwerking

 • Samenwerking met andere disciplines
 • Wet verbetering Poortwachter
 • WIA
 • AVG
 • Driegesprek