PijnProfessionals

Samenwerking PijnProfessionals

3 Dagen

Bij multidisciplinair samenwerken bij chronische pijn denken we vaak aan medische revalidatieprogramma’s in de tweede lijn. Ik heb jaren met pijnteams in de tweede lijns revalidatie gewerkt en wil deze kennis en vaardigheden helpen inzetten in de eerste lijn. Chronische pijn vereist een biopsychosociale aanpak wat ook prima mogelijk is in de eerste lijn. Door diagnostiek en behandelingen multidisciplinair gelijktijdig aan te pakken kunnen we snel en doeltreffend iemands leven met pijn weer op de rit krijgen.

Deze cursus richt zich op Psychologen, Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten, Oefentherapeuten die de meerwaarde zien van samenwerken in de behandeling van mensen met chronische pijn.

In twee dagen gaan we praktisch aan de slag om elkaars jargon wat meer te spreken, elkaars visie te delen. Kennis op te doen over psychologische en fysieke behandelvormen bij chronische pijn. We gaan aan de slag met het maken van (het opstellen van) onderlinge afspraken rond intake en verslag, (gezamenlijk) behandelplan, mogelijkheden qua vergoeding zowel voor de behandeling als voor het onderlinge overleg en bijhouden van administratie.

Een vereiste voor de cursus is dat je een bio-psycho-sociaal denkkader hebt en enige ervaring hebt met het behandelen van mensen met (chronische) pijn.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • CanMeds criteria rond samenwerking
  • Zorgstandaard chronische pijn
  • Diagnose en casusconceptualisatie (ICF, ICD-11 en DSM 5)
  • Rol van CGT en ACT mbt pijn
  • Graded Activity en Exposure bij pijn
  • Knelpunten binnen de communicatie
  • Knelpunten mbt vergoeding
  • Regievoering
  • Duale behandeling / multidisciplinair / interdisciplinair

Programma

Dag 1 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding en overzicht cursus
Kennismaking Speeddating Interdisciplinair o.a. eigen cognities
Koffiepauze
Bespreken mogelijkheden multidisciplinaire samenwerking
Lunch
Bespreken knelpunten multidisciplinaire samenwerking
Koffie/thee
Rollenspel pijneducatie
Evaluatie rollenspel
Afsluiting en Opdracht 1

Dag 2 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Drietallen: bespreken opdracht
Bespreken videofragment
Koffiepauze
Ervaringen duale behandeling en tijdcontingentie
Lunch
Het maken van afspraken: vorm en inhoud
Koffie/thee
Financiële mogelijkheden / beperkingen
Landelijk netwerk van PijnProfessionals: info voor patiënten
Afsluiting en Evaluatie

Dag 3 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Stress en Pijn: HPA-as
Trauma/PTSS Lichamelijkheid en veiligheid
Koffiepauze
Depressie en pijn: CGT – ACT interventies
Lunch
Pijn Anamnese
Koffie/thee
Casusconceptualisatie & Behandelrationale
Knelpunten Multi- en Interdisciplinaire samenwerking
Afsluiting en Evaluatie