PijnProfessionals

Samenwerking PijnProfessionals

3 Dagen

Bij multidisciplinair samenwerken bij aanhoudende pijn denken we vaak aan medische revalidatieprogramma’s in de tweede lijn. In de eerste lijn is het echter ook zeer goed mogelijk met een interdisciplinair team de pijnzorg goed in te richten en organiseren. Chronische pijn vereist een biopsychosociale aanpak wat ook prima mogelijk is in de eerste lijn. Door diagnostiek en behandelingen multidisciplinair gelijktijdig en in goede afstemming op te zetten, kunnen we snel en doeltreffend het leven van iemand met pijn weer op de rit krijgen. Ik heb jarenlang met pijnteams in de tweede lijns revalidatie gewerkt en wil mijn kennis, vaardigheden en ervaring ten aanzien van interdisciplinaire samenwerking graag inzetten in de eerste lijn. 

Deze cursus richt zich op psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en verpleegkundig specialisten die de meerwaarde zien van samenwerken in de behandeling van mensen met chronische pijn.

Tijdens twee dagen gaan we intensief en praktisch aan het werk met op de hoogte raken van elkaars jargon, delen van elkaars visie en kennis op doen over psychologische en fysieke behandelvormen bij chronische pijn. We gaan aan de slag met het opstellen van onderlinge afspraken rond intake en verslag, (gezamenlijk) behandelplan, gaan in op mogelijkheden qua vergoeding zowel voor de behandeling als voor het onderlinge overleg en bijhouden van administratie.

Een vereiste voor de cursus is dat je een bio-psycho-sociaal denkkader hebt en reeds enige ervaring hebt met het behandelen van mensen met (chronische) pijn.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • CanMeds criteria rond samenwerking
  • Zorgstandaard chronische pijn
  • Diagnose en casusconceptualisatie (ICF, ICD-11 en DSM 5)
  • Rol van CGT en ACT m.b.t. pijn
  • Graded Activity en Exposure bij pijn
  • Knelpunten binnen de communicatie
  • Knelpunten m.b.t. vergoeding
  • Regievoering
  • Duale behandeling / multidisciplinair / interdisciplinair

Programma

Dag 1 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Inleiding en overzicht cursus
Kennismaking: speeddating interdisciplinair, bespreking van o.a. eigen cognities
Koffiepauze
Bespreken mogelijkheden multidisciplinaire samenwerking
Lunch
Bespreken knelpunten multidisciplinaire samenwerking
Koffie/thee
Rollenspel pijneducatie
Evaluatie rollenspel
Afsluiting en Opdracht 1

Dag 2 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Drietallen: bespreken opdracht
Bespreken videofragment
Koffiepauze
Ervaringen duale behandeling en tijdcontingentie
Lunch
Het maken van afspraken: vorm en inhoud
Koffie/thee
Financiële mogelijkheden / beperkingen
Landelijk netwerk van PijnProfessionals: info voor patiënten
Afsluiting en Evaluatie

Dag 3 - Datum 2021

09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Ontvangst met koffie en thee
Stress en Pijn: HPA-as
Trauma/PTSS Lichamelijkheid en veiligheid
Koffiepauze
Depressie en pijn: CGT – ACT interventies
Lunch
Pijn Anamnese
Koffie/thee
Casusconceptualisatie & Behandelrationale
Knelpunten Multi- en Interdisciplinaire samenwerking
Afsluiting en Evaluatie